JĘZYK FRANCUSKI

mgr Sylwia Dulian

mgr Damiana Sójka

JĘZYK WŁOSKI

mgr Damiana Sójka

mgr Marta Wojewoda